o firmě grafika tisková produkce fotografie reklamní předměty
o firmě grafika tisk fotografie reklamní
předměty
sign making web
mapa webu - kontakt
   

Fotografie

Reklamní fotografie
Fotografie produktů (výrobků či služeb), velmi často aranžovaná, s důrazem na vystižení žádoucího dojmu z foceného produktu, často s úpravami, které mají zajistit větší prodejnost.

Reportážní forografie
Zachycení průběhu akcí, slavnostních příležitostí, rodinných nebo firemních událostí.
Formu si volí klient sám, od strohého popisu události, zachycené digitálním fotoaparátem, až po subjektivní černobílý dokument.

Dokumentační fotografie
Z achycení pracovních postupů, stavebních prací a dalších činností v čase a prostoru. Často dlouhodobé projekty.

Portrétní fotografie
Foto jednotlivých osob i skupin, portréty do výročních zpráv a umělecký portrét.

Dekorační fotografie
Fotografie emočně působící, vhodná pro výzdobu interiérů, ve formátu dle potřeb a požadavků klienta.

Technická fotografie
Foto výrobku s důrazem na vystižení podstaty, funkce, tvaru a materiálu fotografovaného produktu.